Ak sa rozhodnete zadovážiť si niektorý z menších, avšak rovnako tradične znejúcich nástrojov, máte možnosť si vybrať koncovú píšťalu, či šesť dierkovú pastiersku píšťalu z aktuálnej ponuky, poprípade v ladeniach a povrchových úpravách podľa Vašich požiadaviek z dielne môjho dlhoročného spolupracovníka Dušana Olexu, prípadne ho priamo kontaktovať na 0905795201

Koncové píšťaly

Morené

Ladenie G • 86 cm • 75,00 €                   Ladenie D • 58 cm • 55,00 €
Ladenie A • 72 cm • 70,00 €                   Ladenie E • 54 cm • 50,00 €
Ladenie H • 66 cm • 65,00 €                   Ladenie F • 48 cm • 45,00 €
Ladenie C • 63 cm • 60,00 €                   Ladenie G • 44 cm • 40,00 €

Morená vyrezávaná

Ladenie G • 86 cm • 90,00 €                   Ladenie D • 58 cm • 70,00 €
Ladenie A • 72 cm • 85,00 €                   Ladenie E • 54 cm • 65,00 €
Ladenie H • 66 cm • 80,00 €                   Ladenie F • 48 cm • 60,00 €
Ladenie C • 63 cm • 75,00 €                    Ladenie G • 44 cm • 55,00 €

Zdobená leptaním

Ladenie G • 86 cm • 105,00 €                  Ladenie D • 58 cm • 85,00 €
Ladenie A • 72 cm • 100,00 €                  Ladenie E • 54 cm • 80,00 €
Ladenie H • 66 cm • 95,00 €                   Ladenie F • 48 cm • 75,00 €
Ladenie C • 63 cm • 90,00 €                   Ladenie G • 44 cm • 70,00 €

Zdobená vybíjaním

Ladenie G • 86 cm • 135,00 €                  Ladenie D • 58 cm • 115,00 €
Ladenie A • 72 cm • 130,00 €                  Ladenie E • 54 cm • 110,00 €
Ladenie H • 66 cm • 125,00 €                  Ladenie F • 48 cm • 105,00 €
Ladenie C • 63 cm • 120,00 €                  Ladenie G • 44 cm • 100,00 €


Šesť dierkové píšťaly

Morené

Ladenie F • 48 cm • 65,00 €                   Ladenie H • 35 cm • 50,00 €
Ladenie G • 43 cm • 60,00 €                   Ladenie C • 32 cm • 45,00 €
Ladenie A • 39 cm • 55,00 €                   Ladenie D • 28 cm • 40,00 €

Morená vyrezávaná

Ladenie F • 48 cm • 75,00 €                   Ladenie H • 35 cm • 60,00 €
Ladenie G • 43 cm • 70,00 €                   Ladenie C • 32 cm • 55,00 €
Ladenie A • 39 cm • 65,00 €                   Ladenie D • 28 cm • 50,00 €

Zdobená leptaním

Ladenie F • 48 cm • 85,00 €                   Ladenie H • 35 cm • 70,00 €
Ladenie G • 43 cm • 80,00 €                   Ladenie C • 32 cm • 65,00 €
Ladenie A • 39 cm • 75,00 €                   Ladenie D • 28 cm • 60,00 €

Zdobená vybíjaním

Ladenie F • 48 cm • 115,00 €                   Ladenie H • 35 cm • 100,00 €
Ladenie G • 43 cm • 110,00 €                   Ladenie C • 32 cm • 95,00 €
Ladenie A • 39 cm • 105,00 €                   Ladenie D • 28 cm • 90,00 €