Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár s výmeniteľnými nástavcami. Podľa  vlastého uváženia si jednoduchým spôsobob dokážete vytvoriť buď fujaru s ladením G, poprípade fujaru s ladením A a to pochopiteľne v zdobeniach a povrchových úpravách podľa Vašim individuálnych požiadaviek.
Morená
Ladenie G,A • 170,150 cm / 575,00 €
Morené vyrezávané
Ladenie G,A • 170,150 cm / 675,00 €
Zdobené leptaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G,A • 170,150 cm / 795,00 €
Zdobené vybíjaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G,A • 170,150 cm / 915,00 €