Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár s výmeniteľnými nástavcami. Podľa  vlastého uváženia si jednoduchým spôsobob dokážete vytvoriť buď fujaru s ladením G, poprípade fujaru s ladením A a to pochopiteľne v zdobeniach a povrchových úpravách podľa Vašim individuálnych požiadaviek.
V prípade že sa rozhodnete nechať si svoj nástroj  vyzdobiť technikou leptaním kyselinou dusičnou alebo technikou vybíjania, postará sa o to môj dlhoročný spolupracovník Dušana Olexa. Preto ho v takomto prípade neváhajte kontaktovať na čísle (+421)-905-795-201 a prekonzultuje s ním vašu predstavu.
Morená
Ladenie G,A • 170,150 cm / 575,00 €
Morené vyrezávané
Ladenie G,A • 170,150 cm / 675,00 €
Zdobené leptaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G,A • 170,150 cm / 795,00 €
Zdobené vybíjaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G,A • 170,150 cm / 915,00 €