Práve tu si môžete vybrať zvukovo kvalitnú a kvalitne povrchovo upravenú fujaru dvojačku podľa vašich požiadaviek. Hlavnou prednosťou tejto fujary je, že máte k dispozícii dva nezávislé hudobné nástroje v jednom. Je možné ho používať ako  klasickú fujaru či jednoduchú koncovú píšťalu, no zároveň  ako kompaktný nástroj kde sa pri hre na fujaru môžete sami dprevádzať hrou na koncovú píšťalu.
Morené
Ladenie G •  86 cm / 375,00 €
Ladenie F •  95 cm / 405,00 €
Ladenie E • 100 cm / 430,00 €
Ladenie D • 115 cm / 450,00 €
Ladenie C • 130 cm / 520,00 €
Vyrezávané
Ladenie G •  86 cm / 415,00 €
Ladenie F •  95 cm / 465,00 €
Ladenie E • 100 cm / 510,00 €
Ladenie D • 115 cm / 550,00 €
Ladenie C • 130 cm / 640,00 €
Leptané
Ladenie G •  86 cm / 435,00 €
Ladenie F •  95 cm / 485,00 €
Ladenie E • 100 cm / 550,00 €
Ladenie D • 115 cm / 600,00 €
Ladenie C • 130 cm / 700,00 € 
Vybíjané
Ladenie G •  86 cm / 435,00 €
Ladenie F •  95 cm / 580,00 €
Ladenie E • 100 cm / 430,00 €
Ladenie D • 115 cm / 640,00 €
Ladenie C • 130 cm / 730,00 €
A klasika leptané a vybíjané cena v závislosti od bohatosti zdobenia.