Predstavujem Vám jedinečné spojenie dvoch kultúr v jednom jedinom nástroji. Spojenie našej kráľovnej hudobných nástrojov fujary a austrálskeho didgeridoo. Jednoduchou výmenou častí fujary získate zvukovo plnohodnotné didgeridoo. Základom nástroja je morená fujara z 3 časí ladenia G-dur 170 cm, pričom úpravou vytvoríte Didgeridoo ladenia C-dur.
Fujarido
Cena kompleu 550,00 €


Zvukové ukážky

Fujarido vo variante fujary v ladení G

Fujarido vo variante Digeridoo s ladením C