Spoznajte prostredníctvom mojej ponuky fujaru, slovenský ľudový drevený dychový nástroj, ktorý je obdobou gotickej basovej trojdierkovej píšťaly, veľmi známej a hojne rozšírenej v Európe v 12. – 13. storočí. Podľa slovenských odborníkov v oblasti histórie tohto jedinečného nástroja sa miesto vzniku fujary lokalizuje do oblasti severne od Banskej Bystrice, konkrétne do okolia Slovenskej Ľupče, kde sa trojdierková basová píšťala objavila v období tureckých vojen. Fujaru a fujarovú hudbu zaradila organizácia UNESCO v novembri roku 2005 do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.

Jedinečný a ničím nenapodobiteľný zvuk tejto kráľovnej ľudových nástrojov od nepamäti sprevádzal prostého človeka ako prostriedok meditácie a zároveň vyjadrenia jeho vnútorných pocitov. No i keď sa fujara zrodila v rukách pastierov na holiach a pasienkoch, jej výnimočnosť ju predurčuje predviesť svoj nádherný hlas v ktoromkoľvek hudobnom žánre a naďalej sa približovať k ľuďom a hladiť ich duše.

Zároveň na týchto stránkach spoznajte bližšie slovenského ducha nie len cez našu jedinečnú zádumčivú fujaru, ale aj prostredníctvom charakteristicky znejúcich píšťal, hrajúcich palíc, či fujary trobity, ktorá svojho času vďaka charakteristickému zvuku slúžila aj ako komunikačný prostriedok. Rovnako Vám ponúkam zoznámenie sa s fujaridom ako prienikom dvoch kultúr a prostredníctvo inštruktážneho videa získajte základné odporúčania a rady ako sa správne o mnou ponúkané hudobné nástroje starať.