Okrem tradičných hudobných nástrojov si v tejto sekcii môžete zadovážiť aj ďalšie dekoratívne, alebo prakticky použiteľné nami ručne vyrábané predmety. Ak prejavíte záujem o ich vyhotovenie, najvodnejším spôsobom ich objednania je telefonicky na (+421)-905-795-201.

Nože

Misky

Maľované

Rôzne