Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z dvoch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.

V prípade že sa rozhodnete nechať si svoj nástroj  vyzdobiť technikou leptaním kyselinou dusičnou alebo technikou vybíjania, postará sa o to môj dlhoročný spolupracovník Dušana Olexa. Preto ho v takomto prípade neváhajte kontaktovať na čísle (+421)-905-795-201 a prekonzultuje s ním vašu predstavu.
Morené
Ladenie G •  86 cm / 230,00 €Ladenie C • 130 cm / 300,00 €
Ladenie F •  95 cm / 245,00 €Ladenie H • 140 cm / 335,00 €
Ladenie E • 100 cm / 255,00 €Ladenie A • 150 cm / 420,00 €
Ladenie D • 115 cm / 265,00 €Ladenie G • 170 cm / 450,00 €
Morené vyrezávané
Ladenie G •  86 cm / 250,00 €Ladenie C • 130 cm / 355,00 €
Ladenie F •  95 cm / 265,00 €Ladenie H • 140 cm / 430,00 €
Ladenie E • 100 cm / 280,00 €Ladenie A • 150 cm / 520,00 €
Ladenie D • 115 cm / 315,00 €Ladenie G • 170 cm / 550,00 €
Zdobené leptaním *
Ladenie G • 86 cm / od 350,00 €Ladenie C • 130 cm / od 475,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 380,00 €Ladenie H • 140 cm / od 550,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 40,00 € Ladenie A • 150 cm / od 640,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 425,00 €Ladenie G • 170 cm / od 675,00 €
* v závislosti od bohatosti zdobenia
Zdobené vybíjaním *
Ladenie G • 86 cm / od 470,00 €Ladenie C • 130 cm / od 595,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 500,00 €Ladenie H • 140 cm / od 670,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 520,00 €Ladenie A • 150 cm / od 760,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 545,00 €Ladenie G • 170 cm / od 790,00 €
* v závislosti od bohatosti zdobenia
Zdobené ručným maľovaním
Ladenie G • 86 cm / od 345,00 €Ladenie C • 130 cm / od 505,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 375,00 €Ladenie H • 140 cm / od 545,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 425,00 €Ladenie A • 150 cm / od 585,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 465,00 €Ladenie G • 170 cm / od 625,00 €
ZVUKOVÉ UKÁŽKY
Ladenie “A”
Ladenie “G”