Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z dvoch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.

Morené

Ladenie G •  86 cm • 175,00 €                    Ladenie C • 130 cm • 245,00 €
Ladenie F •  95 cm • 190,00 €                    Ladenie H • 140 cm • 285,00 €
Ladenie E • 100 cm • 200,00 €                   Ladenie A • 150 cm • 365,00 €
Ladenie D • 115 cm • 210,00 €                     Ladenie G • 170 cm • 395,00 €


Morené vyrezávané

Ladenie G •  86 cm • 195,00 €                     Ladenie C • 130 cm • 300,00 €
Ladenie F •  95 cm • 210,00 €                     Ladenie H • 140 cm • 375,00 €
Ladenie E • 100 cm • 225,00 €                    Ladenie A • 150 cm • 465,00 €
Ladenie D • 115 cm • 260,00 €                     Ladenie G • 170 cm • 495,00 €


Zdobené leptaním

Ladenie G •  86 cm • od 295,00 €                 Ladenie C • 130 cm • od 420,00 €
Ladenie F •  95 cm • od 325,00 €                 Ladenie H • 140 cm • od 495,00 €
Ladenie E • 100 cm • od 345,00 €                Ladenie A • 150 cm • od 585,00 €
Ladenie D • 115 cm • od 370,00 €                 Ladenie G • 170 cm • od 615,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zdobené vybíjaním

Ladenie G •  86 cm • od 415,00 €                 Ladenie C • 130 cm • od 540,00 €
Ladenie F •  95 cm • od 445,00 €                 Ladenie H • 140 cm • od 615,00 €
Ladenie E • 100 cm • od 465,00 €                 Ladenie A • 150 cm • od 705,00 €
Ladenie D • 115 cm • od 490,00 €                 Ladenie G • 170 cm • od 735,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zvukové ukážky

Ladenie A
Ladenie G