Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z dvoch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.
Morené
Ladenie G •  86 cm / 175,00 €
Ladenie F •  95 cm / 190,00 €
Ladenie E • 100 cm / 200,00 €
Ladenie D • 115 cm / 210,00 €
Ladenie C • 130 cm / 245,00 €
Ladenie H • 140 cm / 285,00 €
Ladenie A • 150 cm / 365,00 €
Ladenie G • 170 cm / 395,00 €


Morené vyrezávané
Ladenie G •  86 cm / 195,00 €
Ladenie F •  95 cm / 210,00 €
Ladenie E • 100 cm / 225,00 €
Ladenie D • 115 cm / 260,00 €
Ladenie C • 130 cm / 300,00 €
Ladenie H • 140 cm / 375,00 €
Ladenie A • 150 cm / 465,00 €
Ladenie G • 170 cm / 495,00 €


Zdobené leptaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G • 86 cm / od 295,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 325,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 345,00 € 
Ladenie D • 115 cm / od 370,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 420,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 495,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 585,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 615,00 €


Zdobené vybíjaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G • 86 cm / od 415,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 445,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 465,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 490,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 540,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 615,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 705,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 735,00 €

Zdobené ručným maľovaním
Ladenie G • 86 cm / od 290,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 330,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 370,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 410,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 450,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 490,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 530,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 570,00 €


Zvukové ukážky

Ladenie A
Ladenie G