Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z dvoch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.
V prípade že sa rozhodnete nechať si svoj nástroj  vyzdobiť technikou leptaním kyselinou dusičnou alebo technikou vybíjania, postará sa o to môj dlhoročný spolupracovník Dušana Olexa. Preto ho v takomto prípade neváhajte kontaktovať na čísle (+421)-905-795-201 a prekonzultuje s ním vašu predstavu.
Morené
Ladenie G •  86 cm / 205,00 €
Ladenie F •  95 cm / 220,00 €
Ladenie E • 100 cm / 230,00 €
Ladenie D • 115 cm / 240,00 €
Ladenie C • 130 cm / 275,00 €
Ladenie H • 140 cm / 315,00 €
Ladenie A • 150 cm / 395,00 €
Ladenie G • 170 cm / 425,00 €


Morené vyrezávané
Ladenie G •  86 cm / 225,00 €
Ladenie F •  95 cm / 240,00 €
Ladenie E • 100 cm / 255,00 €
Ladenie D • 115 cm / 290,00 €
Ladenie C • 130 cm / 330,00 €
Ladenie H • 140 cm / 405,00 €
Ladenie A • 150 cm / 495,00 €
Ladenie G • 170 cm / 525,00 €


Zdobené leptaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G • 86 cm / od 325,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 355,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 375,00 € 
Ladenie D • 115 cm / od 400,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 450,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 525,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 615,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 645,00 €


Zdobené vybíjaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie G • 86 cm / od 445,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 475,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 495,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 520,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 570,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 645,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 735,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 765,00 €

Zdobené ručným maľovaním
Ladenie G • 86 cm / od 320,00 €
Ladenie F • 95 cm / od 350,00 €
Ladenie E • 100 cm / od 400,00 €
Ladenie D • 115 cm / od 440,00 €
Ladenie C • 130 cm / od 480,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 520,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 560,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 600,00 €


Zvukové ukážky

Ladenie A
Ladenie G