Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z troch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.

Morené

Ladenie C • 130 cm • 245,00 €                  Ladenie G • 170 cm • 395,00 €
Ladenie H • 140 cm • 285,00 €                 Ladenie F • 190 cm • 425,00 €
Ladenie A • 150 cm • 365,00 €


Morené vyrezávané

Ladenie C • 130 cm • 300,00 €                   Ladenie G • 170 cm • 495,00 €
Ladenie H • 140 cm • 375,00 €                   Ladenie F • 190 cm • 525,00 €
Ladenie A • 150 cm • 465,00 €


Zdobené leptaním

Ladenie C • 130 cm • od 420,00 €               Ladenie G • 170 cm • od 615,00 €
Ladenie H • 140 cm • od 495,00 €               Ladenie F • 190 cm • od 645,00 €
Ladenie A • 150 cm • od 585,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)


Zdobené vybíjaním

Ladenie C • 130 cm • od 540,00 €               Ladenie G • 170 cm • od 735,00 €
Ladenie H • 140 cm • od 615,00 €               Ladenie F • 190 cm • od 765,00 €
Ladenie A • 150 cm • od 705,00 €
(v závislosti od bohatosti zdobenia)