Môžete si vybrať z ponuky zvukovo veľmi kvalitných fujár z troch častí rôznych ladení, ako aj povrchových úprav. Rovnako sa v duchu tradície prispôsobím aj Vašim individuálnym požiadavkám týkajúcich sa či už ladenia, alebo vzhľadu samotného nástroja.
Morené
Ladenie C • 130 cm / 245,00 €
Ladenie H • 140 cm / 285,00 €
Ladenie A • 150 cm / 365,00 €
Ladenie G • 170 cm / 395,00 €
Ladenie F • 190 cm / 425,00 €


Morené vyrezávané
Ladenie C • 130 cm / 300,00 €
Ladenie H • 140 cm / 375,00 €
Ladenie A • 150 cm / 465,00 €
Ladenie G • 170 cm / 495,00 €
Ladenie F • 190 cm / 525,00 €


Zdobené leptaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie C • 130 cm / od 420,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 495,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 585,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 615,00 €
Ladenie F • 190 cm / od 645,00 €


Zdobené vybíjaním (v závislosti od bohatosti zdobenia)
Ladenie C • 130 cm / od 540,00 €
Ladenie H • 140 cm / od 615,00 €
Ladenie A • 150 cm / od 705,00 €
Ladenie G • 170 cm / od 735,00 €
Ladenie F • 190 cm / od 765,00 €